ประเภทแบดมินตัน

แบ่งออกเป็น 5 ประเภท 1.ชายเดี่ยว 2.ชายคู่ 3.หญิงเดี่ยว 4.หญิงคู่ 5. คู่ผสม โดยส่วนใหญ่การเล่นในชุมรมต่างๆ จะเน้นเป็นชายคู่สักส่วนใหญ่  นับแบบ21แต้ม 2เช็ต โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆตามกลุ่มแบด ซึ่งขาจรอาจจะ50บาท ค่าลูกมักหารกันอาจตกคนละ15บาท ราคาอาจไม่ใช่ทุกกลุ่มและราคาลูกแบด อยู่ที่แต่ละทีมจะใช้แบบไหน

Advertisements